Cadastru Bucuresti Ilfov

Acte necesare cadastru si intabulare

Iata listele cu acte necesare pentru cadastru si intabulare, pentru toate tipurile de imobile: apartament, casa si teren. Atentie, lista cu acte poate sa difere usor in functie de contextul in care te afli cu lucrarile tale. 

Acte necesare cadastru si intabulare apartament

Vezi lista cu acte necesare intabulare apartament si cadastru de care poti avea nevoie in mai multe situatii pe care le-am descris pe scurt mai jos. Te informam ca urmatoarele liste cu acte necesare cadastru si intabulare apartament sunt standard, fiind posibil ca in functie de complexitatea lucrarilor / situatiei sa fie nevoie si de alte documente suplimentare. Te vom anunta care sunt toate documentele de care avem nevoie. 

Acte necesare cadastru si intabulare apartament

Pentru apartamente fara cadastru si intabulare ce au la baza o schita cadastrala veche conform procedurilor anterioare anului 1999. 

Click aici sa vezi lista in acte

– Copii legalizate la notar dupa acte de proprietate cumparare:

1. apartamente cumparate de la ICRAL : contract de vanzare cumparare; proces verbal de predare primire; contract de vanzare cumparare cu plata in rate dupa caz; contract de imprumit dupa caz; adeverinta de achitare a apartamentului dupa caz; titlu de proprietate teren dupa caz; certificat de mostenitor dupa caz; adeverinta de achitare integrala a apartamentului – sunt situatii in care se specifica pe contractul de vanzare cumparare ca apartamentul a fost achitat integral

2. apartament cumparat de la persoana fizica – contract de vanzare cumparare.​

– Certificate fiscale proprietari – de la taxe si impozite

– Copie C.I proprietari

– Copie schita cadastrala veche

 

Acte actualizare cadastru - modificari cu autorizatie

Actualizare cadastru apartament cu modificari sau lucrari efectuate cu obtinerea si respectarea autorizatiei si proces verbal de receptie incheiat.

Click aici sa vezi lista in acte

– Autorizatie – copie legalizata la notariat

– Proces verbal de receptie -copie legalizata la notar​

– Declaratie notariala

– Certificat de edificare a constructiei – te putem ajuta sa-l obtii

– Extras de Carte Funciara – te putem ajuta noi sa il obtii

– Releveu situatie existenta – intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Releveu / schita initiala si existenta din proiectul de arhitectura – copie

– Releveu initial (schita cadastrala) – copie

– Acte de proprietate – copie

– C.I proprietari – copie

 

 

 

 

Acte actualizare cadastru - modificari fara autorizatie

Acte necesare actualizare cadastru pentru apartamente ce au modificari interioare fara autorizatie ce schimba compartimentarea si suprafetele. 

Click aici sa vezi lista in acte

– Raport de expertiza MLPAT – il poti obtine cu ajutorul echipei

– Certificat de edificare a constructiei – te putem ajuta sa-l obtii

– Extras de Carte Funciara – te putem ajuta noi sa il obtii

– Declaratie notariala

– Releveu situatie existenta – intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Releveu initial (schita cadastrala) – copie

– Acte de proprietate – copie

– C.I proprietari – copie

Acte necesare refacere releveu apartament cu erori

Acte necesare la refacere releveu apartament cu erori privind masuratorile de cadastru sau alte date din schita cadastrala

Click aici sa vezi lista in acte

– Declaratie notariala

– Extras de Carte Funciara – te putem ajuta noi sa il obtii

– Releveu situatie existenta, intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Releveu initial (schita cadastrala) – copie

– Acte de proprietate – copie

– C.I proprietari – copie

 

 

 

 

 

Acte cadastru apartament - schimbare destinatie

Acte cadastru apartament in cazul schimbarii de destinatie a imobilului sau a schimbarii functiunii unei incaperi din apartament

Click aici sa vezi lista in acte

– Aviz schimbare destinatie -te putem ajuta noi sa il obtii

– Declaratie notariala

– Extras de Carte Funciara – te putem ajuta noi sa il obtii

– Releveu situatie existenta, intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Releveu initial – copie

– Acte de proprietate – copie

– C.I proprietari – copie

 

 

 

Acte necesare cadastru si intabulare casa / vila

Pentru fiecare situatie in parte am pregatit lista standard cu acte necesare cadastru si intabulare la casa. Aceste informatii sunt informative si orientative. Exista posibilitatea ca in functie de complexitatea situatiilor sau lucrarilor sa fie necesare documentele suplimentare. Iti vom comunica cu exactitate de ce acte avem nevoie odata ce cunoastem situatia lucrarilor tale.

Acte necesare cadastru si intabulare casa nou ridicata

Acte necesare intabulare si cadastru casa nou ridicata pe teren, pentru inscrierea documentatiei cadastrale si a constructiei in registrele OCPI. 

Click aici sa vezi lista cu acte

– Autorizatie – copie legalizata la notarita

– Proces verbal de receptie -copie legalizata la notar

– Certificat de edificare a constructiei – te putem ajuta sa-l obtii prin realizarea planurilor de catre expertul cadastrist al echipei

– Releveu si plan amplasament situatie existenta – intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Declaratie notariala

– Extras de Carte Funciara – te putem ajuta noi sa il obtii

– Certificat Fiscal proprietar de la taxe si impozite (se obtine in baza planurilor realizate de expertul cadastrist al echipei)

– Plan de situatie din dosarul de arhitectura – copie

– Relevee interioare din dosarul de arhitectura – copie

– Documentatia cadastrala veche – copie

– C.I proprietari – copie

– Acte de proprietate – copie

– Declaratie notariala

– Extras de Carte Funciara – te putem ajuta noi sa il obtii

 

 

 

 

Acte necesare cadastru casa - modificari fara autorizatie

Actualizare schita cadastrala casa in urma procedurii de obtinere a Certificatului de edificare conform legii 50/1991, art.37, alin 6.

Click aici sa vezi lista cu acte

– Expertiza tehnica MLPAT te putem ajuta cu raporul MLPAT

– Certificat de edificare a constructiei – te putem ajuta noi sa-l obtii

– Declaratie notariala

– Extras de Carte Funciara (dupa caz) -te putem ajuta noi sa il obtii

– Releveu si plan de amplasament situatie existenta – intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Documentatie cadastrala veche copie – dupa caz

– Acte de proprietate – copie

– C.I proprietari – copie

 

 

 

 

 

 

 

Acte cadastru casa modificari interioare cu autorizatie

Actualizare cadastru casa cu modificari sau extinderi executate in baza autorizatiei si cu proces verbal de receptie incheiat.

Click aici sa vezi lista cu acte

– Autorizatie – copie legalizata la notariat

– Proces verbal de receptie -copie legalizata la notar

– Declaratie notariala

– Certificat de edificare a constructiei – te putem ajuta sa-l obtii

– Relevee si plan de amplasament situatie existenta – intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Plan de situatie din dosarul de arhitectura – copie

– Relevee / schite initiale si existente din proiectul de arhitectura – copie

– Extras de Carte Funciara – te putem ajuta noi sa il obtii

– Acte de proprietate – copie

– Relevee interioare si plan de amplasament – copie (documentatie cadastral veche)

– C.I proprietari – copie

 

 

 

 

Acte necesare cadastru casa - extindere cu autorizatie

Actualizare documentatie cadastrala casa si / sau teren cu lucrarile de extindere efectuate pe orizontala sau verticala cu obtinerea autorizatiei.

Click aici sa vezi lista cu acte

– Autorizatie – copie legalizata la notariat

– Proces verbal de receptie -copie legalizata la notar

– Declaratie notariala

– Certificat de edificare a constructiei – te putem ajuta sa-l obtii

– Relevee si plan de amplasament situatie existenta – intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Plan de situatie din dosarul de arhitectura – copie

– Relevee / schite initiale si existente din proiectul de arhitectura – copie

– Extras de Carte Funciara – te putem ajuta noi sa il obtii

– Acte de proprietate – copie

– Relevee interioare si plan de amplasament – copie (documentatie cadastral veche)

– C.I proprietari – copie

 

 

 

 

Acte necesare cadastru casa - extindere fara autorizatie

Actualizare documentatie cadastrala casa si / sau teren cu lucrarile de extindere efectuate pe orizontala sau verticala fara obtinerea autorizatiei.

Click aici sa vezi lista cu acte

– Expertiza tehnica MLPAT te putem ajuta cu raporul MLPAT

– Certificat de edificare a constructiei – te putem ajuta noi sa-l obtii

– Declaratie notariala

– Extras de Carte Funciara (dupa caz) -te putem ajuta noi sa il obtii

– Releveu si plan de amplasament situatie existenta – intocmit de expertul cadastrist al echipei

– Documentatie cadastrala veche copie – dupa caz

– Acte de proprietate – copie

– C.I proprietari – copie

 

 

 

 

 

 

 

Acte acte cadastru casa veche si intabulare

Acte cadastru casa veche si intabulare la vanzare, pentru inscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara (prima inscriere)

Click aici sa vezi lista cu acte

– Acte de proprietate – copii legalizate notar

– Certificate fiscale proprietari de la taxe si impozite

– Copie CI proprietari

Acte necesare cadastru casa pentru corectare erori

Atunci cand exista erori in documentatia cadastrala a casei se refac schitele cadastrale corecte si conforme cu realitatea. 

Click aici sa vezi lista cu acte

– Declaratie notariala

– Extras de Carte Funciara

– Acte de proprietate – copie

– Cadastru vechi – copie

– C.I – copie

 

Acte necesare cadastru casa - schimbare destinatie

Acte cadastru casa in cazul schimbarii de destinatie a imobilului sau a schimbarii functiunii unei incaperi din proprietate.

Click aici sa vezi lista cu acte

– Aviz de schimbare de destinatie

– Declaratie notariala

– Extras de Carte Funciara

– Acte de proprietate – copie

– Cadastru vechi – copie

– C.I – copie

 

Acte necesare intabulare teren si cadastru

Listele cu actele necesare pentru intabulare teren si cadastru sunt orientative si standard, pentru fiecare situatie in parte. Este posibil ca in functie de contextul in care te afli cu terenul sa iti solicitam si alte documente necesare pentru procesul de cadastru si intabulare la teren. Imediat ce vom afla care este situatia in care te afli iti vom comunica ce acte avem nevoie pe langa lista standard, daca este cazul. 

Acte cadastru si intabulare teren (prima inscriere)

Acte necesare cadastru si intabulare la teren, pentru prima inscriere in evidentele oficiale conform procedurilor actuale.

Click aici sa vezi lista cu acte

– Acte de proprietate in copie legalizata notar

– Certificatul fiscal in original

– C.I proprietar – copii

– Plan parcelar vizat de primarie -> in cazul terenurilor extravilane sau intravilane noi

Acte necesare actualizare cadastru teren

In cazul modificarilor, a cadastrelor vechi realizate in sistem local sunt necesare noi masuratori terestre si cadastru actualizat la OCPI.

Click aici sa vezi lista cu acte

– Declaratie notariala

– Extras Carte Funciara teren

– Copie xerox acte proprietate

– Copie xerox documentatie cadastrala veche

 

– Copie ci proprietar

Acte necesare pentru dezmembrarea unui teren

Acte necesare pentru dezmembrarea unui teren in 2 loturi (pentru mai mult de 2 loturi e necesar si Certificat de Urbanism). 

Click aici sa vezi lista cu acte

– Extras Carte Funciara teren

– Copie xerox acte proprietate

– Copie xerox documentatie cadastrala veche 

– Copie ci proprietar

Acte necesare pentru comasarea unui teren

Pentru comasarea terenului in  este necesar si Certificat de Urbanism, pe langa urmatoarele acte:

Click aici sa vezi lista cu acte

– Extras Carte Funciara teren

– Copie xerox acte proprietate

– Copie xerox documentatie cadastrala

– Copie ci proprietar

Acte necesare schimbare categorie de utilizare teren

Acte necesare pentru actualizare cadastru teren cu noua categorie de folosinta a imobilului:

Click aici sa vezi lista cu acte

– Adeverinta de schimbare categorie de folosinta teren din extravilan in intravilan

– Declaratie notariala

– Extras Carte Funciara teren

– Copie xerox acte proprietate

– Copie xerox documentatie cadastrala

– Copie ci proprietar

 

Acte necesare cadastru si intabulare teren cu erori

Acte necesare pentru actualizare cadastru teren cu noua categorie de folosinta a imobilului:

Click aici sa vezi lista cu acte

– Declaratie notariala 

– Acte proprietari – copie

– Cadastru vechi – copie

– C.I proprietar – copie